Verksamhetsidé
UMEÅ FC – HELA UMEÅS FC

– Vi ska bedriva fotboll på högsta nationella nivå i syfte att skapa tillhörighet, stolthet och ett livslångt fotbollsintresse för Umeborna.
– För våra spelare vill vi erbjuda en utvecklingsmiljö som hjälper dem i deras strävan att bli en professionell elitidrottare.
– För att lyckas med våra ambitioner behöver vi vara ett stöd för och utbilda såväl spelare som ledare i regionens breddföreningar.

Värdegrund

AMBITION

-Vi vill hela tiden sträva framåt.
-Vi ger 100% i alla lägen.
-Vi utvecklar vår verksamhet genom nytänkande.

EXCELLENS

-Vår verksamhet ska byggas på stil och kvalité.
-Vi ska vara professionella i vårt bemötande i alla lägen.
-Vi ska vara väl förberedda i alla våra handlingar.

TILLSAMMANS

-Vi ställer upp och är ärliga med varandra.
-Vi utvecklar vår verksamhet genom dialog och delaktighet.
-Vi erbjuder mötesplatser för att stärka tillhörighet och stolthet.

Vision
NORRLANDS LEDANDE FOTBOLLSFÖRENING

– Det är till oss man kommer om man vill nå sina mål o drömmar, vi är möjligheternas fotbollsförening.
– Vi arbetar tillsammans med regionens breddfotbollföreningar, vi vill vara det självklara valet i Umeå.
– Vi ligger i framkant och vågar försöka oss på sådant som är nytt i vår strävan att vara Norrlands ledande och mest attraktiva fotbollsförening.
– Vår strävan är att erbjuda den mest kvalitativa utvecklingsmiljön för såväl spelare som ledare i Norrland.
– Genom vårt fokus på Ambition – Excellens – Tillsammans har vi förmåga att förverkliga våra mål.